Recenze

Jógová terapie – Osobní přístup k aktivnímu životu

V době, kdy se lidé odklání od mainstreamového konzumního způsobu života, je jóga vhodnou alternativou pro většinu populace bez ohledu na věk, fyzický stav či dosavadní sportovní zkušenosti. Jóga je jedinečná v tom, že je to nejen „sport“, ale má v sobě ukotvený vlastní filozofický koncept, který v dnešní uspěchané době pomáhá lidem zvládat stres a obtížné životní situace velice jednoduchými praktikami. Prací s dechem, jógovými asánami, vizualizací. Jógová terapie není ( podle autorů stejnojmenné knihy) pouze dalším typem jógy, ale holistickým přístupem ke zdravému způsobu života.

 

Název: Jógová terapie – Osobní přístup k aktivnímu životnímu stylu

Autor: Kirsten Buttera, Staffan Elgelid

Nakladatelství: Grada

Rok vydání: 2019

Počet stran: 256

„Lidé, kteří se věnují jógové terapii, jsou vedeni k tomu, aby dělali správná rozhodnutí ohledně rovnováhy mezi prací a odpočinkem, výživou, vztahy, pohybem a myšlenkovými schématy“.

( str. 20)

V anotaci kniha slibuje, že pomocí detailních popisů a fotografií nás provede cvičením a technikami dýchání a vizualizace, které nám pomůžou zlepšit fyzické, duševní, emocionální a duchovní zdraví. Názorně se seznámíme s efektivními pozicemi pro pohyblivost, sílu, regeneraci a rovnováhu, spolu s relaxačními technikami a technikami ke snižování stresové zátěže. Tak se společně podívejme, jak se kniha autorům povedla…

Dříve než jsem se seznámila s touto knihou Kristen Butero a Staffana Elglida jsem neměla o existenci termínu „jógová terapie“ tušení. Proto jsem se domnívala, že tato kniha bude jakýsi další kompilát informací o józe a jejich léčebných účincích na pohybový aparát. Opak je pravdou a kniha mě příjemně překvapila, v první řadě už jen tím, že spolu s fyzickými účinky jógy zdůrazňuje důležitost psychiky pro udržení a znovuzískání zdraví. Dále tím, že opakovaně zmiňuje jednotlivcovu povinnost aktivního převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví a důraz klade na zavedení znalostí získaných z knihy do každodenního života.

Autoři svou publikaci Jógová terapie rozdělili na tři části:

Část I: Základy jógové terapie

Zde se dozvíme, jaký je rozdíl mezi jógou a jógovou terapií, že jógová terapie podporuje osobnost celkově: tělo, energii, smysly, intelekt a duši. Dále se seznámíme s vědeckými důkazy o tom, proč a jak jógová terapie funguje.

Část II: Základy cvičení

Základy cvičení popisují nejen správné a alternativní provedení jógových pozic, ale představují možnosti, které přináší adaptabilní dýchání, meditace a relaxace.

Část III: Jak dosáhnout celoživotní tělesné zdatnosti

Závěrečná kapitola představuje materiál, který je vhodný pro dlouhodobé cvičení a integraci do svého denního programu. Obsahuje další, nové informace o asánách.

“ Ve skutečnosti to není nic jiného než zázrak, že moderní metody výuky ještě zcela nezničily svaté nadšení zvídavosti „.

Albert Einstein (str. 26)

S knihou jsem velice spokojená a nebojím se tvrdit, že se k ní budu ráda vracet. Překvapilo mě, že si autoři dali tu práci a do publikace zahrnuli pár stran o propojení dýchání a jeho vlivu na vznik a změnu pohybových stereotypů. V knize taktéž najdeme kapitolu o anatomii a neurologii člověka, kde autoři srozumitelně vysvětlují důležitost a vzájemnou propojenost fungování svalů a správného držení těla. Anatomické informace jsou doplněny o názorné černobílé ilustrace, které napomůžou lepšímu pochopení textu. Mimo ilustrací je v knize též mnoho černobílých fotografií, kde jsou hezky zachyceny jednotlivé jógové asány a mj. třeba cvičební pomůcky. Oceňuji, že cvičenci jsou foceni na bílém pozadí, tudíž na obrázku nejsou žádné rušivé elementy navíc.

Mně se v knize nejvíce líbila kapitola o tom, jakým způsobem autoři radí zavést do cvičení prvek vizualizace – jaké jsou její benefity pro tělo i psychiku cvičícího. Dále mně připadá v konceptu knihy ideální pasáž „Ověření“ u každé kapitoly, která čtenáře vyzývá k aktivnímu provedení a procítění popisovaného cviku. Upozorňuje na možné chyby při provádění asány a radí i její modifikace v případě různých zdravotních omezení.

Kniha mě svým obsahem zaujala a rozhodně patří mezi ty lepší publikace věnované sebeléčení a aktivnímu přístupu k životu . Je vhodná dokonce i pro ty čtenáře, kteří jsou s jógou dobře seznámeni, protože tato knížka nahlíží na jógu z jiného úhlu pohledu než publikace věnující se „indické józe“. Zároveň bude užitečná i pro začátečníky, kteří potřebují poradit, jak začlenit jógové asány do svého běžného dne či potřebují řešit již vzniklé zdravotní potíže.

Moje hodnocení (jako ve škole): 1

V procentech: 97%

Pro Jógovou terapii mě svým recenzním výtiskem nadchlo nakladatelství Grada, kterému tímto děkuji.

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *