Recenze

Léčba smyslem

Zřejmě každý z nás, se někdy sám sebe zeptal: “ Jaký má život vůbec smysl?“. A rozhodně nebyl první ani poslední…  Viktor E. Frankl se ve své knize zabývá způsoby, jak nalézt pocit životního naplnění a udržet si chuť do života i za těch nejtěžších životních situací…

Názvem: Léčba smyslem

Podtitul: Základy a aplikace logoterapie

Autor: Viktor E. Frankl

Nakladatelství: Portál, vydání 1.

Rok: 2021

Počet stran: 184

Oficiální anotace

Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem přednášek je logoterapie – psychoterapie zaměřená na hledání smyslu lidského života. Frankl zde zdůrazňuje systematickou povahu logoterapie, která předpokládá svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Zaměřuje se na konkrétní logoterapeutické techniky a také na aplikační oblasti logoterapie, jež léčí různé typy neuróz. Logoterapie je kladena do kontextu jiných psychoterapeutických škol a závěrečná kapitola knihy se věnuje i jejímu vztahu k teologii.

„… Podle mého názoru je nadměrný zájem o seberealizaci důsledkem frustrované vůle ke smyslu. Stejně jako se bumerang vrací k lovci, který ho hodil, jenom pokud bumerang minul cíl, se i člověk vrací sám k sobě a je zaměřený na seberealizaci, pouze když nedosáhl svého poslání. … „

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘

Viktor Frankl se narodil ve Vídni v židovské rodině krátce poté, co se jeho rodiče do Vídně přistěhovali z Pohořelic u Brna. Vystudoval medicínu na Vídeňské univerzitě, během studia se specializoval na neurologii a psychiatrii. Od nadšení ze Sigmunda Freuda a jeho redukce člověka na bytost ovlivňovanou více či méně skrytými sexuálními impulzy „přešel“ ke škole Freudova oponenta Alfreda Adlera, ovšem ani s jeho výkladem člověka nebyl spokojen dlouho. Když začal po skončení studia pracovat jako psychiatr ve Vídni a pomáhal bu­dovat síť poraden po celém Rakousku zachváceném krizí, začal přicházet k názoru, že terapii je třeba vést do hlubších a duchovnějších sfér, má-li být běžnému člověku se všemi jeho starostmi užitečná. Tvrdil, že přestal poslouchat své učitele a naučil se naslouchat svým pacientům a učit se od nich. Pracoval také v poradně pro mládež, kde se mj. zabýval problémem sebevražd při vydávání vysvědčení. Roku 1937 si založil soukromou praxi, specializovanou na neurologii a psychiatrii. (Foto: Viktor E. Frankl, zdroj. Text, zdroj: wikipedia)

„… Naše generace je realistická. Dospěli jsme k poznání člověka, jaký skutečně je. Člověk je koneckonců bytostí, která vynalezla plynové komory v Osvětimi. Je však také bytostí, která do nich vstupovala s modlitbou Páně nebo Šma Jisrael na rtech. … „.  Viktor Frankl

O logoterapii

Logoterapie se zabývá otázkami utrpení, viny, bezesmyslnosti a prázdnoty života. Logoterapeutická pomoc je určena lidem, kteří nejsou, nebo již nejsou vážně duševně nemocní a nacházejí se ve stavu existenciální nouze – trpí, ztrátou orientace ve svém vlastním životě. Zprostředkovává znalosti a návody k samostatnému řešení duševně – duchovních problémů. Logoterapeutické poradenství je postaveno na Franklově přesvědčení, že lidský život v sobě vždy nese možnost smysluplného naplnění a to i za těžkých či tragických podmínek života – skrze uskutečnění hodnot (zážitkových, tvůrčích nebo postojových). Tím nachází poradenská, logoterapeutická praxe široké uplatnění v psychologické, preventivní, medicínské, pečovatelské, sociální, pedagogické oblasti, ale i jinde. (Text: zdroj).

Summa summarum

V edici Klasici nakladatelství Portál vychází Franklova Léčba smyslem v brožované vazbě s měkkými deskami. Obsah knihy je rozdělen do 2 částí:

Část 1: Základy logoterapie

Část 2: Aplikace logoterapie

Závěr: Dimenze smyslu

Doslov: Degurufikace logoterapie

Frankl píše srozumitelnou, čistou formou, ve které se běžný čtenář snadno orientuje a předkládaný obsah bez obtíží pochopí. V této své knize autor objasní souvislosti týkající se ztráty „chuti“ do života i vyhoření… Zatímco Freud se hledal puzení ke slasti a Adler po touze moci, hraje ve Franklově logoterapii ústřední roli otázka po smyslu života. Za základní atributy lidského života považuje svobodu a odpovědnost vůči vlastnímu svědomí.  Svou logoterapií pomáhá lidem, kteří jsou frustrováni ze ztráty smyslu existence – a těch, bohužel, v dnešních dnech přibývá. Kniha pomůže všem zvídavým zodpovědět mnohé otázky týkající se vůle k životu, seberealizace a funkčních životních hodnot.  Myslím, že kniha si najde své místo v knihovničce každého, kdo nad podobnými tématy přemýšlí. Doporučuji .

Hodnocení: 100% ♥ ♥

Za klasické dílo V. E. Frankla děkuji nakladatelství Portál .

UKÁZKA Z KNIHY, zdroj: PORTÁL

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *