Recenze

Metody průzkumu historických materiálů

Také vás vždy při čtení detektivních nebo „záhadologických“ příběhů zajímalo, jak je to doopravdy se „vševědoucí“ vědou, která je podle mnohých autorů románů schopna rozklíčovat snad cokoli, počínaje datací historického díla a konče barvou očí umělcovy tajné milenky? Chcete se dozvědět, proč to mají v současnosti plagiátoři historických děl tak těžké a co je možné pomocí spektometru doopravdy vyčíst z „ustřiženého pláténka“? Anebo vlastně nejste vůbec tak chorobně zvědaví jako já, ale studujete restaurátorství, nebo jste historik umění a potřebujete se rychle a správně orientovat ve výsledcích chemických analýz? Tak pro nás všechny je tato kniha nakladatelství Grada a Národního technického muzea výzvou hodnou pozornosti…

Název: Metody průzkumu historických materiálů

Autor: Ivana Kopecká, Eva Svobodová

Nakladatelství: Grada, Národní technické muzeum

Rok vydání: 2019

Počet stran: 96

Kniha si dala za úkol představit analytické metody, které jsou při studiu historických materiálů používány nejčastěji, ukázat jejich možnosti, hranice i požadavky týkající se odběru materiálu. Upozorňuje také na relativně nové, méně rozšířené, většinou i méně dostupné analytické metody, jejichž rozšíření je jen otázkou času.

Kniha se zároveň zabývá i interpretací výsledku analýzy, ke všem předkládaným analytickým postupům je uveden fyzikální nebo chemický princip metody, praktické příklady z oblasti analýzy uměleckých a historických materiálů.

… Chemická analýza historických materiálů – památek, sbírkových předmětů nebo uměleckých děl usiluje o získání exaktních (chemických a fyzikálních) informací o díle s cílem:

  • Zjistit příčiny poruch a degradace materiálu.
  • Navrhnout technologii restaurování.
  • Stanovit optimální podmínky pro další uchování díla.
  • Potvrdit autenticitu nebo upřesnit dataci díla. …

Summa summarum

Grada je pověstná dokonalým zpracováním svých odborných publikací a jejich vysokou odbornou hodnotou. Ani Metody průzkumu historických materiálů nejsou výjimkou: kniha je tištěna na křídovém papíře a doslova je plná grafů, barevných fotografií a zajímavostí. Např.: ukázky snímků z elektronového mikroskopu, ukázky infračervené reflektoskopie na uměleckých dílech, UV fotografie. 

Má znalost chemie končí v mlze amnézie týkající se mých gymnaziálních studií, které kupodivu úspěšně skončily v minulém století. Tehdy jsem se rozloučila s plynovým kahanem, pipetou, byretou a Petriho miskou, doufajíce, že už se nikdy nebudeme muset navzájem trápit. Ovšem, když jsem do ruky vzala publikaci Ing. Ivany Kopecké a RNDr. Evy Svobodové, je mi téměř líto, že mým povoláním není odebírání nábrusů z gotických maleb a prokazování přítomnosti barviva (tzv.) dračí krve v barevných pigmentech červeného šatu dámy na olejomalbě ze 17.- ctého století. … Kniha má bezesporu svou atraktivitu i pro zvědavé ( zvídavé? 🙂 ) laiky mimo jakýkoli chemický obor, kteří chtějí zjistit, kolik pravdy je na vědeckých postupech často popisovaných ve všech možných beletriích a filmech.

Profesionály, kteří pracují v některém oboru, kde je zapotřebí vyvodit závěry vyplývající z analýzy, by mohly v této publikaci zaujmout praktické ukázky interpretací výsledků: například spektrálních metod.

Zatímco anorganická analýza se omezuje na elementární (prvkové) složení vzorku, eventuálně fázové složení (typ krystalů), otázky, kladené na organickou analýzu, jsou daleko složitější. Existuje totiž nepřeberné množství látek organické povahy, jejich variant a produktů jejich degradace. O to více je zde nutná spolupráce chemika s restaurátorem a s historikem umění … 

 

Kniha je členěna do 7 kapitol a 8 část tvoří Závěr. Nedílnou součástí je Seznam použité literatury a Seznam publikací, které předcházely této knize. Mě velmi zaujala kapitola 6 (str. 67) Průzkum fotografických materiálů. Konkrétně mě překvapil počet neinvazivních metod, kterými je možno fotografii zkoumat zároveň i počet možností, kterými je možno prokázat nebo vyvrátit historickou autenticitu fotografie.

Osobně mi tato odborná kniha poskytla nenásilnou a čtivou formou rámcový náhled na to, že „není fuk z jakého kusu rukávu se vzorek ustřihne“ a že je skutečně nutné vědět, jak a kde bylo umělecké dílo skladováno – kvůli kontaminaci vzorků. Získala jsem „tucha“, co vše se může zkoumat (že se nejedná pouze o obrazy a keramiku), že vzorky analyzované „FTIR“ mohou být i menší než zrnko máku (!) a že existuje tzv.: „knihovna spekter“, kde se ukládají kvalitativní informace o složení organických i některých anorganických látek. I když nejsem chemik a některé výrazy jsem si musela vyhledat, kniha se mi četla v podstatě hezky – hlavně proto, že mi informace v ní poskytnuté přišly  zajímavé … Samozřejmě se nejedná o román, který pro jeho dramatičnost nepustíte z ruky, ale domnívám se, že pokud máte  zvě-(í)-davost v krvi, nebudete času stráveného u této knihy litovat. Dozvíte se něco, se byste se jen těžko někde dočetli.

Pokud pracujete v některém z dotčených oborů, dovolím si odhadnout, že pro vás bude publikace významným pomocníkem, co se týká odborného shrnutí aktuálních možností interpretací výsledků chemických analýz.

Moje hodnocení (jako ve škole): 1♥

V procentech: 100%

Za krásně zpracovanou knihu bohatou na obrazový materiál děkuji nakladatelství Grada. A zároveň za výtisk poskytnutý za účelem recenze.

 

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *