Recenze

Emoce pod kontrolou

Trávíte hodně času tím, že přemýšlíte nad svými minulými chybami nebo se naopak stále bojíte chyb, které „určitě“ uděláte? Vybíjíte si emoce na ostatních – nepřiměřeně se na ně zlobíte nebo se je snažíte ovládnout? Izolujete se od lidí, neustále „padáte“ do problematických a destruktivních vztahů či si (jakkoli) ubližujete? Kniha z nakladatelství Portál vám může pomoci najít cestu ven z vašeho trápení 🙂 …

Název: Emoce pod kontrolou

Kolektiv autorů: McKay Matthew; Wood Jeffrey C. ; Brantley Jeffrey

Nakladatelství: Portál

Rok vydání: 2020

Počet stran: 264

Autoři knihy staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.
DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.

Summa summarum

Emoce pod kontrolou je brožovaná kniha s poměrně atraktivní obálkou. Text je přehledně členěný, „teorie“ a „cvičení“ jsou od sebe graficky odlišena. Již při zběžném prolistování publikace si zřejmě povšimnete, že mnohá místa v textu jsou prázdná – autoři knihy od čtenáře vyžadují aktivní spolupráci a podíl „na řešení“ jeho problémů se zvládáním emocí, což osobně považuji za hodně motivující prvek. Obsah knihy je rozdělený do 10 kapitol a zcela na závěr je uveden seznam literatury, ze které autoři čerpali. Každá z kapitol má zhruba 30 stran, ale vzhledem k tomu, že obsahují i místo na doplňování a tabulky určené k samostatné práci, nejde o žádné umělé prodlužování textu.

V úvodu knihy si můžeme přečíst informace pod souhrnným názvem „Dialekticko – behaviorální terapie: přehled léčby“, čtenář se zde ve stručné, čtivě zjednodušené formě seznámí s dialekticko – behaviorální terapií a autoři nám zde letmo nastíní, s jakými tématy se v jejich knize setkáme.

Hand Labor, Crochet, Wool, Heart, Give, Hobby„… Řada výzkumů naznačuje, že sklon k silným a pohlcujícím emocím je snad vrozený. Je také možné, že jej významně ovlivňuje zanedbání nebo trauma prožité v dětství. Trauma, které nastane v kritickém období vývoje jedince, může doslova změnit strukturu mozku – a v důsledku toho člověk začne být citlivější vůči silným a negativním emocím. …“ (Obr.: Pixabay.com)

 

Samotní autoři knihu považují za učebnici a příručku v jednom: „… Tato kniha je sestavena tak, aby usnadnila učení. O každé z klíčových dovedností ( pro zvládání silných emocí – pozn. KM) pojednávají dvě kapitoly – první se zabývá základními a druhá pokročilými technikami. Výjimkou je všímavost, které… … věnujeme ještě třetí kapitolu… .“  ( Viz. str. 8).Tento koncept u dané knihy / příručky považuji za nejlepší možný, protože sama dialekticko – behaviorální terapie je založená na učení a přeučování, využívá rekonstrukce vzpomínek, určení a popis myšlenkových schémat, jejich přecvičování v představách, řešení problémů a nácviku kontroly impulzů – a je jasné, že učení se nejlépe zvládne s pomocí učebnice :). Kniha Emoce pod kontrolou si za cíl vytyčila účinnou pomoc lidem trpícím nezvladatelnými emocemi, v jejichž důsledku je podstatně snížená kvalita jejich života. Aby člověk mohl tyto techniky úspěšně používat, jsou cvičení k osvojení daných dovedností popsána krok za krokem. Jejich následné zvládnutí má trvalé pozitivní účinky na psychickou kondici a stav.

Hand, Wound, Blood, Halloween, Costume, Bloody, Fake„… Důsledky sebedestruktivních způsobů zvládání situace:

věnujete mnoho času úvahám o minulých chybách, problémech, trápení, …, …., otupujete se alkoholem nebo drogami, …, ubližujete si: řežete se, pálíte se, vytrháváte si vlasy, strháváte si strupy, mrzačíte se, provozujete nebezpečné sexuální praktiky, jíte příliš mnoho, omezujete se v jídle nebo jídlo vyzvracíte, pokusili jste se o sebevraždu,… .“ (Obr.: Pixabay.com)

 

Podle autorů je –  u lidí trpících emočními poruchami a psychiatrickými diagnózami, pro něž je porucha emocí symptomatická –  potřeba budovat dovednosti ve čtyřech klíčových oblastech – tolerance vůči stresu, všímavost, regulace emocí a účinnost v mezilidských vztazích. Cvičení k osvojení těchto dovedností jsou popsána a vysvětlována krok za krokem. Jejich používání v mezilidských interakcích má trvalé pozitivní účinky na psychickou kondici. 

 

Mně osobně se kniha velmi líbila. Považuji ji za čtenářsky atraktivní – bez zbytečně komplikujících vědeckých termínů. Publikace je návodná a systematicky uspořádaná tak, aby i „úplní“ laici byli schopni z ní vytěžit maximum 🙂 a přitom předpokládám, že i profesionálové v ní najdou užitečnou inspiraci pro svou praxi. Doporučuji.

Hodnocení: 98%

Za skvělou, praktickou učebnici / cvičebnici na zvládání patologicky kompenzovaných emocí děkuji nakladatelství Portál.

 

Ukázka z knihy, zdroj: Portál

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *