Recenze

Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody

Nakladatelství Grada vydalo knihu, která si dává za úkol poskytnout širší odborné veřejnosti dostatečný přehled o možnostech léčení přírodními léčivými zdroji minerálních vod.

Název: Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody

Autor: Zdeněk Třískala, Dobroslava Jandová a kolektiv

Nakladatelství: Grada

Rok: 2019

Počet stran: 208

Související obrázekAutoři seznamují čtenáře se stopovými prvky v našich přírodních zdrojích minerálních vod, s jejich funkcí v organismu a výskytem. Kniha podává přehled možností komplexní lázeňské léčby vnitřních chorob, pitných kúr minerálními vodami a lázeňského léčení urologických nemocí. Publikace je užitečná zejména pro lázeňské lékaře – specialisty v oboru balneologie a lázeňského lékařství, fyzioterapeuty, internisty, gastroenterology, nefrology, lékaře zabývající se terapií metabolických chorob a praktické lékaře. (Obr. zdroj Rehabilitace.info)

Summa summarum

Medicína přírodních léčivých zdrojů – Minerální vody je výtisk s tvrdými deskami, ašitou vazbou. Kniha je vytištěna na sněhobílém papíře.

Obsah je rozdělený do 8 kapitol, stěžejní a hlavní část knihy tvoří přehled přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Čtenář zde najde chemické složení, indikaci, léčebné působení minerální vody na lidský organismus atd.

Při hrozícím nedostatku pitné vody ve světě stoupá význam zdrojů minerálních vod vhodných k pitným kúrám a k běžnému použití jako potraviny. Je však úlohou legislativy a příslušných státních orgánů zabránit devastaci přírody a drancování zdrojů minerálních vod jejím neracionálním stáčením.

Obsah knihy:

Kapitola 1: Stopové prvky jejich funkce v organismu a výskyt v přírodních léčivých a minerálních vodách

V tomto textu čtenář více méně obdrží číselná data o obsahu chemických prvků v minerálních vodách jímaných na území ČR. Na této kapitole se mi líbilo vyzvednutí významu stoletých zkušeností o pozitivních účincích pitné kúry u pacientů s různými diagnózami.

Kapitola 2: Možnosti komplexní lázeňské léčby vnitřních chorob

Tato kapitola je zpracována podle originálních přednášek prof. MUDr. Jaroslava Bendy DrCs. z jeho soukromého archivu v té podobě, jak je přednášel celým generacím medikům. V kapitole se v kostce čtenář seznámí se stručnou fyziopatologií a možnostech léčby onemocnění vnitřních orgánů (termoterapie, vodoléčba, dietní terapie, edukace, elektroterapie atd.)

Kapitola 3: Pitné kúry luhačovickými přírodními minerálními vodami

Kapitola 4:  Lázeňská léčba dětí s onemocněním ledvin a vývodných cest močových

Výsledek obrázku pro karlovy vary vřídlaKapitola 4 mě na knize zaujala nejvíce a předpokládám, že může být velice cenná pro praxi pediatrů a lázeňských lékařů v dětských léčebnách, protože sami někteří specialisté z jejich řad označují informace zde uvedené jako komplexní předatestační materiál. Dá se považovat za podrobný a úplný návod na balneologii/ balneoterapii dětí s nefrourologickým onemocněním. (Obr: Karlovarské Vřídlo, zdroj)

Kapitola 5: Pitná léčba léčivými minerálními vodami v Mariánských Lázních

Kapitola 6: Přírodní léčivé zdroje minerálních vod

Zde publikace uvádí název jímání zdrojů minerálních vod, dále složení s uvedením jména pramenu s jeho alfa-numerickým označením.

Kapitola 7: Minerální vody vhodné pro plnění do spotřebitelských obalů

Zde uvedené informace mají pomoci koncovému spotřebiteli se orientovat v tom, jaké druhy balených vod jsou aktuálně na trhu k dispozici.

Kapitola 8: Obsah makronutrientů a mikronutrientů ve vybraných přírodních léčivých zdrojích minerálních vod – paprskové grafy.

8. kapitola doplňuje předchozí text grafy. Obsahuje tabulky s průměrnými hodnotami, maximy a minimy.

Kniha je sice primárně určena odborné veřejnosti, ale myslím, že každý zájemce o pitné kúry minerálními vodami, si v knize najde informace, které mu budou prospěšné. V dnešní době, kdy se zapomíná na empiricky získané zkušenosti léčbou přírodními zdroji a automaticky se předepisují chemická farmaka, představuje tato publikace jedinečný zdroj vědomostí ucelených a prověřených předchozími generacemi. Osobně by mi publikace přišla čtenářsky atraktivnější, kdyby obsahovala alespoň minimální obrazový materiál týkající se daných lázeňských lokalit, mapy přírodních zdrojů vod apod. 

Moje hodnocení: 87%

Děkuji nakladatelství Grada za zaslaný recenzní výtisk.

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *