Recenze

Probuzení lůna

Autoři knihy PROBUZENÍ LŮNA odhalují tajná ztracená ženská učení založeného na uctívání Měsíce, jehož kořeny sahají až do období neandrtálců. Odkazy na ně nalezneme v mytických a duchovních tradicích téměř každé předkřesťanské kultury. Bertrandovi zkoumají, jak jsou tato učení zakódována v symbolismu pohádek a lidových vyprávění, legendách o svatém Grálu, tradici Marie Magdalény a Sophie, archetypech Trojjediné Bohyni (Panny, Matky / Královny a Stařeny) i v alchymii a v učení o čakrách.

Název: Probuzení lůna

Autor: Azra Betrand, Seren Betrandová

Nakladatelství: Maitrea

Rok: 2020

Počet stran: 532

Oficiální anotace

Dávné kultury žily podle ženské tvořivé kosmologie, v níž se vše rodilo a rozpouštělo prostřednictvím posvátného lůna vesmíru. V každém z nás, ať jsme muž či žena, se nachází holografický otisk Tvořivého Lůna, který nás spojuje se sítí života. Když probudíte své duchovní lůno, svatyni z nejsvatějších v chrámu svého těla, můžete se znovu napojit na transformační energii vědomí lůna a vzít si zpět své posvátné síly tvoření a lásky. Betrandovi se ve svých textech zaměřují na sílu Měsíce, jeho spojení s posvátným vědomím lůna a nabízejí meditace a cvičení, které pomáhají probudit vaše duchovní lůno a aktivovat jeho posvátné kouzlo tvoření a manifestace. Vysvětlují, jak aktivovat energetické dráhy lůna a jak propojením srdce a lůna utvořit ze sexuální jednoty nejvyšší symbol lásky. Dále odhalují, že se musíme opětovně spojit s božským ženstvím, abychom znovuzrodili božské mužství a obnovili v našem světě rovnováhu. Když znovu probudíme mocnou starodávnou cestu mystérií lůna, můžeme navrátit svět k harmonii s divokými, nezkrocenými tvořivými proudy a cyklickými rytmy vesmíru. Autoři nám ukazují, jak to prakticky provést.

O autorech

Azra Bertrand, M.D. Azra Betrand, M.D., absolvoval Duke University School of Medicine a již patnáct let je průkopnickým lékařem, alchymickým vědcem a duchovním průvodcem. Seren Bertrandová je orákulem lůna a energetickou porodní dulou, do praktik probuzení lůna se noří po dobu více než deseti let. Autoři prostřednictvím své mezinárodní mysterijní školy Grálu, Pramene života (The Fountain of Life), pořádají mezinárodní retreaty a on-line semináře zaměřené na probuzení lůna a posvátnou jednotu. Žijí v Apalačských horách v Severní Karolíně. (Text: Maitrea . Foto: autoři, zdroj: InnerWisdom)

Summa summarum

Maitrea vydala krásnou knihu, která se věnuje tématu, které je možná vnímáno jako okrajové, ale získává si stále více pozornosti v nejen ezoterických kruzích, nýbrž i v nejrůznějších seberozvojových skupinách v alternativních komunitách i u lidí praktikující některé z přírodních náboženství. Probuzení lůna zaujme svým rozsahem i větším formátem: není to žádný kolibří drobeček (což díky rozsahu tématu ani být nemůže 🙂 ), jedná se o publikaci v brožované vazbě s měkkými deskami, na přebalu má ilustraci růže v květu a polovinu astronomických fází dorůstání Luny – tomu, kdo se vyzná v symbolice napoví, cože bude ústředním tématem. Kniha obsahuje množství nových i historických ilustrací, které autoři vybrali ze středověkých rukopisů, kronik a literárních děl, kterým věnovali zvláštní pozornost. Tyto kresby jsou tištěny barevně na křídovém papíře.

Obsah knihy je rozdělen do 7 cyklů:

Cyklus první Vítejte v primárním vědomí lůna

Cyklus druhý Starověká kosmologie lůna a ženské mysterijní školy

Cyklus třetí Lůno života a alchymie znovuzrození

Cyklus čtvrtý Měsíční mystéria a tvořivé kódy lůna

Cyklus pátý Šamanismus Grálu lůna a posvátná partnerská jednota

Cyklus šestý Medicínský kruh lůna probuzení osmi bran Grálu

Cyklus sedmý Návrat ženského Krista dovršení kruhu

Osobně jsem nikdy knihu na obdobné téma nečetla, proto jsem na ni byla velmi zvědavá. Publikace mě mile překvapila svým rozsahem a přesahem: autoři se v ní věnují jak duchovní rovině: starověkým, matriarchálním náboženským tradicím, stejně tak psychologii žen a fyziologii ženského těla. Autoři na legendách a pověstech z různých věků a kultur ilustrují sílu duchovní tradice uctívající lůno: více – méně zašifrované legendy o gnostické Sofii a Máří Magdaléně, svatém Grálu a pohanských Bohyní. Díky knize čtenář pochopí nepřerušitelné propojení mezi ženskou energií a energií Měsíce. Je pravda, že nad některými informacemi, které autoři v knize uvádějí jsem jen nevěřícně kroutila hlavou, díky zdravotnickému vzdělání mohu konstatovat, že minimálně v otázce kmenových buněk jsou oba autoři „jinde“ a míchají jablka s hruškami, ale na druhou stranu Probuzení lůna není učebnice fyziologie a je na každém, aby si pro sebe našel to nejlepší, co pro své „Já“ potřebuje. Kniha mě bavila, doporučuji ♥.

Hodnocení: 92%

Za podnětný, krásně uspořádaný text a zároveň recenzní výtisk věnující se ženským mystérií děkuji nakladatelství Maitrea ♥ .

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *