Recenze

Teorie pole

V novém vydání se na pulty knihkupců opět dostala, pro psychology, kultovní Lewinova Teorie pole z nakladatelství Portál. Pojďme a nahlédněme do výboru z díla předního vědce 20. století, který považuje vědomí za psychickou realitu, ve své práci vychází z tvrzení, že minulá zkušenost člověka nehraje na vytváření obrazu reality v současném okamžiku žádnou roli, protože obraz vzniká cestou náhlého vhledu a chování i činnost člověka určují jeho vnitřně psychologické potřeby a motivy.

Název: Teorie pole

Autor: Kurt Lewin

Nakladatelství: Portál

Počet stran: 184

Rok: 2019

Předkládaný výbor z díla Kurta Lewina z nakladatelství Portál se zaobírá zejména Lewinovou prací týkající se teorie pole. Ta zdůrazňuje důležitost momentální situace, v níž se jedinec nachází, pro pochopení jeho chování. Teorie pole zároveň představuje perspektivu, ze které Lewin nahlížel na všechny problémy, jež ve svém vědeckém životě řešil. Tato publikace představuje Lewinovu teorii pole na obecné rovině i pomocí konkrétních příkladů z oblasti vývojové psychologie (analýza učení), psychologie partnerského soužití (analýza manželského konfliktu) a psychologie malých sociálních skupin (skupinová dynamika).

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Kurt Lewin – životopis

Budoucí psycholog se narodil 2. září 1890 ve městě Mogilno, které se nacházelo v pruské provincii Posen (dnešní území Polska). (Foto: Kurt Lewin, zdroj). Chlapec dostal jméno Kurt. V roce 1905 se jeho rodina přestěhovala do Berlína a později Kurt vstoupil na Lékařskou fakultu Univerzity ve Freiburgu a navštěvoval přednášky v biologii na Mnichovské univerzitě. Od počátku první světové války sloužil v Německé armádě. Tam učinil svůj první objev: budoucí vědec zjistil, že světový názor člověka zcela závisí na skupině a prostředí, s nímž je spojen. Výzkumník na vlastní kůži zažil, že vojáci považují špinavý příkop za ideální místo a květinový záhon pro ně představuje smrt – muži přemýšlí zcela jinak než v období míru, kromě toho došlo ke stejným změnám ve vědomí u všech představitelů této jedné sociální skupiny. Lewin byl zraněn a následně demobilizován, což mu umožnilo, aby pokračoval v práci na své disertaci na Univerzitě v Berlíně. Zpočátku se věnoval zejména psychologii chování, později změnil směr zájmu na Gestalt psychologii. To mu umožnilo úzce spolupracovat se zástupci této školy, jako Max Wertheimer a Wolfgang Köhler.

V roce 1933 odešel Lewin do Anglie, odkud se brzy přestěhoval do USA, záhy byl jmenován ředitelem Centra dynamiky na Massachusetts Institute of Technology.

Roku 1946 byl pro Lewina přelomový. Byl požádán, aby našel metodu, která by mohla překonat náboženské a rasové předsudky. Kurt zahájil experiment, který se později stane známý jako „skupinová psychoterapie“.

Na konci druhé světové války se Kurt zapojil do psychologické rehabilitace bývalých vězňů koncentračního tábora. Kurt Lewin zemřel 12. února 1947 na infarkt ve městě Massachusetts. Vynikající vědec je pohřben ve své vlasti.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Summa summarum

Lewinova Teorie pole má v portálovském kabátku rozměry románu do kabelky, ovšem o žádnou jednovečerovou jednohubku pro sladké sny se v tomto případě nejedná. Alespoň podle mých parametrů.  Lewin psal odbornou literaturu, která se laikovi nebude číst zrovna jednoduše. Hned na prvních stranách se čtenář musí „poprat“ s definicemi a charakteristikami aristotelovského a galileovského myšlení uvedenými na příkladech z fyziky a psychologie.

Aby toho nebylo málo, Lewin miloval exaktní vědy a usiloval o změnu myšlení ve vztahu psychologie – fyzika a psychologie-matematika, tudíž se to v textu hemží dynamikou, statikou, průměrem a normou, přičemž se tyto termíny definují z různých pohledů a často se tvrzení dokazují na platných fyzikálních vzorcích… Již z toho je patrné, že se u textu musí přemýšlet, abyste se neztratili a zpětně si nelámali hlavu „o čem to sakra bylo“ 🙂 . Celá kniha je dělena do 8 částí, s tím, že od části 2 (zde se již jedná o samotný úvod do teorie pole) je mnohem čtivější než-li ze začátku publikace. (Ukázka textu viz. výše, zdroj: Portál)

Jeden ze základních výroků psychologické teorie pole zní: Jakékoli chování nebo jakákoli jiná změna v psychologickém poli závisí jen na psychologickém poli v daném čase. Tuto zásadu zdůrazňují teoretikové pole od samého začátku. Často bývala mylně chápána a interpretována v tom smyslu, že teoretikové pole se nezajímají o historické problémy nebo o dopady a účinky předchozích zkušeností. Je to hluboký omyl.

 

Čtenáři z řad odborné veřejnosti určitě ocení množství schématických nákresů a diagramů, které jsou v knize uvedeny pro větší názornost a logičnost textu. Kniha taktéž obsahuje případové studie, které seznamují čtenáře s Lewinovou odbornou prací a jsou zároveň kvalitní ukázkou žánru tzv.: „vědeckých statí“, které v současnosti zažívají velký boom. Případovým studiím je věnována celá závěrečná část 8.

Podle mého názoru bude kniha zajímavá i pro „laické“čtenáře se zájmem o psychologii, kteří třeba sice nepatří mezi odborníky z oboru, pro které své publikace Lewin prvoplánově psal, ale baví je psychologie a doopravdy mají chuť se něco nového dozvědět. Například na str. 106 autor rozebírá význam manželství v životním prostoru a to, zda je manželství pomoc nebo překážka při dosahování cílů a domácí život a činnosti mimo rodinu. Na str. 110 se věnuje žárlivosti a vysvětluje ji z psychologického hlediska teorie pole. Mě kniha i přes jistou náročnost bavila. Času stráveného s ní rozhodně nelituji 🙂 .

Možnost konfliktu mezi manželem a manželkou se snižuje, pokud členství v manželské skupině považují za významnější než členství ve starších skupinách. Manželství v takovém případě bude vystupovat jako jednotka. Jestliže jsou ale vazby k původním rodinám stále ještě silné, manžel a manželka jsou stále ještě ovládáni svým členstvím v různých skupinách, pravděpodobně nastane konflikt. Snad právě proto dostávají novomanželé často radu, aby „nezůstávali příliš nablízku svým původním rodinám“.

Moje hodnocení: 100%

Za Lewinovu teorii pole a výtisk poskytnutý k recenzi děkuji svému oblíbenému nakladatelství Portál.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *