Recenze

Existenciální psychoterapie

Irvin D. Yalom autor knihy Existenciální psychoterapie definuje existenciální psychoterapii jako dynamický přístup k terapii, která se zaměřuje na záležitosti hluboce zakořeněné v bytí člověka. Ony autorovy zakořeněné záležitosti jsou čtyři a všem se zajímavým a čtivým způsobem věnuje Yalomova kniha: Smrt, svoboda, osamělost a ztráta smyslu.

Název: Existenciální psychoterpie

Autor: Irvin D. Yalom

Nakladatelství: Portál

Rok: 2020

Počet stran: 544

Autor ukazuje význam čtyř zásadních lidských témat a jaké konflikty vznikají při jejich konfrontaci s člověkem. Znalost této problematiky může ulehčit život lidem, jejichž utrpení souvisí právě s těmito pilíři jejich existence. Kniha vychází z bohaté klinické zkušenosti autora, jeho empirických výzkumů a filozofie. Zaujme nejen psychology a psychiatry, ale také všechny zájemce o existenciální psychoterapii a ty, kteří usilují o hlubší sebepoznání.

Summa summarum

Nové vydání knihy je většího formátu, má šitou vazbu a pevné desky. Existencialisté obecně (filozové i psychologové) mě děsí svým složitým a těžko uchopitelným způsobem vyjadřování, nicméně toto není případ I. D. Yaloma. Pan autor má živý sloh, jednoduchý způsob vyjadřování, který je přístupný i laickému čtenáři a díky atraktivitě a nadčasovosti tématu se při čtení publikace nebude trápit.

… „Změna není možná bez úsilí a úsilí se spouští rozhodnutím.“ … 

První část knihy se zabývá smrtí. Smrt je nezměnitelná skutečnost. Myšlenky na smrt mohou vyvolávat napětí, úzkost a strach. Autor sleduje tuto problematiku mj. u onkologických pacientů, u dětí, neurotiků. Všímá si jak negativních důsledků, tak i pozitivního vlivu vědomí blízké smrti na kvalitu života některých pacientů s maligním onemocněním.

Druhá část se zabývá svobodou: svobodou utvářet vlastní život, která vede k pocitu zodpovědnosti, a svobodou přát si, volit, jednat a měnit, která vyžaduje vůli, chtění. Autor zkoumá tendenci pacientů vyhýbat se zodpovědnosti a přesunovat ji na jiné.

Třetí část je věnovaná osamělosti. V existenciální psychoterapii je to terapeutický vztah, v němž se pacient cítí bezpečný a akceptovaný a který současně působí jako zprostředkující činitel umožňující zlepšit kvalitu dalších pacientových vztahů. Yalom zdůrazňuje, že to má být vztah reálný, ne jen přenosový: opravdovost, vřelost a empatie jsou charakteristikami terapeuta.

Čtvrtá část se zabývá chyběním životního smyslu. Autor zde hodně cituje Frankla, ale rozšiřuje jeho pojetí. Zdůrazňuje, že i tam, kde dojde k otřesení předchozích hodnot pacienta, neznamená to, že by předchozí život neměl smysl:

… „Co se dělo, mělo smysl tehdy, i když to nemá smysl teď.“ …

Přestože kniha pojednává o nelehké tématice je ´lidská´a srozumitelná. Autorův styl je přímo protikladný těžkému slohu jiných existencialistů. Publikace je pro čtenáře atraktivní díky množstvím kazuistik a určitě v textu najde mnoho cenných podnětů pro svůj vlastní život, případně pro svou psychoterapuetickou praxi. Mně se líbila a doporučuji ♥♥.

Hodnocení: 100%

Za nové vydání úžasného klasika existenciální psychoterapie moc děkuji nakladatelství Portál. A taktéž za knihu poskytnutou k recenzi.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *