Recenze

Lékařská fyziologie 2., přepracované a doplněné vydání

Fyziologie člověka je jedním ze základních lékařských oborů zabývající se funkcemi lidského organizmu, úzce souvisí s biochemií, molekulární biologií, genetikou, imunologií, biofyzikou atd. „Záludnost“ fyziologie tkví v tom, že za všemi ději, které v těle probíhají, musí mít (medik) lékař stále na zřeteli jejich smysl v kontextu fungování celého organizmu. Lékařská fyziologie kolektivu autorů v čele s Otomarem Kittnarem si dala za cíl být užitečným průvodcem fyziologií pre- i postgraduálním studentům.

Název: Lékařská fyziologie 2., přepracované a doplněné vydání

Autor: Otomar Kittnar a kolektiv

Nakladatelství: Grada

Rok: 2020

Počet stran: 752

Po devíti letech se publikace Lékařská fyziologie dočkala nového přepracovaného a aktualizovaného vydání. Publikace pokračuje v dlouhodobé tradici a navazuje na řadu opakovaně vydávaných učebnic autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. LF UK. Rozsahem a kvalitou podobná domácí učebnice na našem knižním trhu v současné době není a je tak v podstatě jedinou moderní učebnicí, která plně odpovídá sylabům lékařské fyziologie na českých lékařských fakultách. Učebnice je mimořádně cenným zdrojem rozsáhlé obrazové dokumentace, v naprosté většině barevné: kniha obsahuje 530 obrázků a schémat a 45 tabulek. Publikace pokračuje v dlouhodobé tradici a navazuje na řadu opakovaně vydávaných učebnic autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. LF UK. Rozsahem a kvalitou podobná domácí učebnice na našem knižním trhu v současné době není a je tak v podstatě jedinou moderní učebnicí, která plně odpovídá sylabům lékařské fyziologie na českých lékařských fakultách.

Summa summarum

2. přepracované vydání Lékařské fyziologie je „poctivá bichle“, má 752 stran a měkké desky. Již při zběžném prolistování učebnicí si každý jistě povšimne bohatého BAREVNÉHO obrazového materiálu. Učebnice má klasický koncept všech  skript „lékařských fyziologií“: publikace  logicky začíná „Fyziologickými principy a Uspořádání lidského těla“ přes „Obecnou neurologii a Fyziologii svalstva“, „Fyziologii krve“ a dále pokračuje fyziologií všech orgánových soustav člověka. Toto uspořádání činí z publikace přehlednou knihu, což pozitivně ovlivňuje zapamatování předkládaného textu. V současné době se předpokládá, že učebnice budou zpracovány barevně, nejenom co se týká obrazových částí, ale také např. grafy a tabulky. I tento požadavek na moderní skripta kniha Otomara Kittnara a jeho kolektivu splňuje. Nedílnou součástí knihy je obrazový materiál, který je srozumitelný, přehledný a názorný. Studentům tak předá potřebnou informaci mnohdy lépe než  strohý slovní výklad.  Sympatický je i styl knihy: autoři zbytečně nekomplikují výklad „šílenými“ termíny, archaickými či stylizovaně komplikovanými souvětími. Text je jednotný, „čistý“ –  není přebujelý.  

Podle mého názoru je kniha skutečně užitečnou učebnicí – v knihovně rozhodně nebude patřit mezi „nikdy nečtené dekorace“. Publikace je moderní, velice přehledná a obsahově cenná. Myslím, že bude skvělým pomocníkem všem studentům medicíny.

Hodnocení: 100%

Za knihu Lékařská fyziologie poskytnutou k recenzi děkuji nakladatelství Grada.

 

 

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *