Recenze

Nebeská koruna

Nádherný a poutavý příběh z období bojů o Jeruzalém vás vtáhne do světa nelítostné války, dramatických životních osudů i ojedinělé lásky. Tahle NEBESKÁ KORUNA utkaná z trnů bolesti i střípků štěstí vás nadchne a dojme.🧡

Název: Nebeská koruna
Autor: Juliane Stadlerová
Překlad: Tomáš Kurka
Nakladatelství: Beta – Dobrovský
Rok vydání: 2022
Počet stran: 640

Poutavě psaný a současně historicky věrný román zavede čtenáře do období bojů o Svatou zemi, jež se staly střetem dvou nejvýznamnějších rytířů západního a východního světa: krále Richarda Lví srdce a sultána Saladina. Na pouť do Jeruzaléma se vydává také dívka Aveline. Dramatické okolnosti ji donutí k převleku za lučištníka. Poté, co je zraněna v bitvě, se musí svěřit ranhojiči Étiennovi. I on zápasí o spravedlnost a uznání. Podaří se jim dojít až ke Kristovu hrobu a očistit svou duši od smrtelných hříchů? Nepřítel totiž nečíhá za hradbami obléhaného města, ale i ve vlastních řadách.
Ve Svaté zemi se po celá století střetávaly i vzájemně obohacovaly dva světy, jež vlastně nebyly tolik rozdílné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na obou stranách se lidé zabíjeli i milovali. Juliane Stadlerové se podařilo přesvědčivě skloubit středověkou historii se strhujícím dobrodružstvím a milostným příběhem. Dokázala věrně popsat drsné poměry v křižáckých armádách, život prostých poutníků i práci středověkých ranhojičů, kteří si dokázali poradit i ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘ ℘

Román Nebeská koruna je čtenářskou lahůdkou pro všechny milovníky historických příběhů. Vyprávění situované do období křížových válek je naplněno osobními touhami, dramaty, tragickými životními osudy i sílou lásky. Pokud máte rádi dějově našlapané příběhy, v kterých se bolest, radost, smrt i zrození střídá v energickém tempu, jež nemáte šanci zastavit pouze se s ním svést na vlnách napětím nabitého děje, pak neváhejte a pusťte se do čtení.

Příběh je vyprávěn er-formou a je umístěn do rozmezí let 1187 – 1193. Hlavními hrdiny se stávají mladí lidé poznamenaní krutým lidským osudem a hledající rozhřešení u hrobu Spasitele. Statečná, nebojácná Ava, Bohem nadaná lučištnice, žena žijící skrytě mezi muži a každodenně riskující svůj život a Étien, jenž se narodil do světa, v němž se lidské znetvoření pokládá za znamení viny, budou vašimi průvodci na křížové výpravě, jenž je lemována násilím, krví i drobnými střípky radosti.

„Byli lidé, chybující a hřešící. Byli oběti, z nichž byli uděláni pachatelé, byli dětmi hříchu. A Bůh věděl, že pro to všechno si zaslouží odpuštění.“

Autorka Juliane Stadlerová vládne světem pera i historie. Dlouho jsem nečetla tak poutavě napsaný historický román, který by mě nadchnul svými ústředními protagonisty, dějovou linkou i dějepisnými souvislostmi. Tento obsáhlý román nezapomíná snad vůbec na nic. Dostane se vám atraktivní zápletky, záživné historie, v které mají Saracéni i křesťané krev na rukou a nahlédnete pod pokličku tehdejší medicíny alias ranhojiči a mniši mají v rukách životy zraněných a ne vždy jsou jejich metody milosrdné. Stejně jako film Království nebeské s Orlando Bloomem i zde se jedná o výpravný příběh, který vás okouzlí svým rozsáhlým obsahem i epickým vzezřením.

„Myslel sis, že ve válce umírají jenom vojáci?“ namítl Kašpar a unaveně potřásl hlavou poté, co mu Étienne o všem pověděl.
„Ne, to samozřejmě ne.“ Bylo však něco jiného tušit nebo vědět, a něco jiného zažít na vlastní kůži, jaké zlo se v člověku může probudit.
„Válka otevírá vrata ďáblům, kteří číhají v každém z nás. V někom hlouběji, v jiném pod povrchem.“ Kašpar uhodil hřebíček na hlavičku. Záleželo na každém jednotlivci, jestli zlo pustí ven nebo ne.

Román je inspirován skutečnými událostmi 12. století. Autorka do svého děje zasadila nejen reálné historické postavy z této doby, ale vycházela i z dochovaných dobových svědectví a bravurně popsala poměry v křesťanském táboře či obléhání Akkonu. Více se dozvíte v doslovu, v kterém se vám od autorky dostane podrobného vysvětlení. Styl psaní je velmi záživný a živé vyprávění vám zhmotňuje celý příběh do reálných kontur. Střídání historických souvislostí a popisných částí se střídá s energickými dějovými zvraty a čtenáře tak nutí být neustále ve střehu a v nikdy nekončícím napětí. Moc se mně líbilo toto nenásilné propojení, které mě „dovzdělalo“ a přitom zaujalo svým vystavěným příběhem o dívce žijící v mužském světě plném násilí i odvahy.

Nebeská koruna je opravdovou nebeskou manou pro všechny milovníky historických románů a já nemohu jinak, než vřele doporučit.🧡

Hodnocení: ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Za krásný příběh ze středověku, který mě naprosto uchvátil?, děkuji nakladatelství Beta – Dobrovský, na jejichž stránkách si můžete knihu Nebeská koruna pořídit.

Autor: Veronika Es.

„U Alláha, tak mladá a už si prošla peklem, které ji ovšem nezlomilo. To všechno vyčetl z jejího pronikavého pohledu. Začala mu imponovat, ale současně se zastyděl. Ne za to, že to poloviční dítě dokázalo zacházet s lukem lépe než on po desítky let trvajícím výcviku. To ho jen tak trochu bodlo. Mrzelo ho, že o ní zpočátku nesmýšlel příliš dobře. A přitom dokázala, že člověk nemusí zůstat tím, co mu bylo předurčeno narozením nebo osudem. Stála před ním jako bojovnice a vynikající lučištnice. Ona sama rozhodla, co se z ní stane.“

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *