Recenze

Pod kardinálskou pečetí

V druhém dílu oblíbené trilogie Aleny Vrbové budeme sledovat životní pouť potomků hrdinů z románu Když kohout dozpíval. Autorka nám ukáže život na sklonku 18. století v Čechách a ve svém vyprávění čtenáře seznámí nejen s osudem hlavních postav, ale i s historickými událostmi a významnými postavami evropských dějin.

Název: Pod kardinálskou pečetí

Autor: Alena Vrbová

Nakladatelství: Jota

Rok vydání: 2019

Počet stran: 365

V roce 1772 přichází do Čech polský šlechtic Jan Jiřík Kiowski, který prchá před pronásledováním ze své rozbouřené země. Novým domovem se mu stává Praha, město, které ho od prvních chvil okouzlilo. Vášnivá a nešťastná láska ho přivádí do okruhu svobodných zednářů, stává se celoživotním ctitelem Mozarta a pozdní sňatek z něj nakonec učiní poštmistra v Jesenici…

Summa summarum

Stejně jako výtisk prvního dílu historické trilogie autorky Aleny Vrbové je i Pod kardinálskou pečetí potěchou pro oko. Dovoluji si tvrdit, že milovníkům historie srdce poskočí radostí, jakmile uvidí nádherný křídový přebal. Kniha má pevné desky se stejným heraldickým (?) motivem jako obálka, šitou vazbu a je tištěna na sněhobílém papíře. 

Příběh začíná líčením válečné spouště v Polsku. Šlechtic Jan Jiřík Kiowski je nucen opustit rodnou zemi a vrátit se do vlasti své matky Češky Sibyly Harantové, která pocházela z rodu evangelického šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Druhou linií příběhu je osud pokračovatelů kamenického rodu Mikanů, o jejímž zakladateli jsme četli v první románové knize a i v tomto díle o něm najdeme zmínku. Autorka nás seznámí s jeho pravnukem kameníkem Františkem Mikanem.

LIN – HART- M – f-e-c-i-t.

Linhart stvořil. Mukan Linhart.

„Poslouchej, Hanče,“ vydechne František. „Tak se přece jmenoval náš prachdědek. Tenkrát za války třicetiletý. To je už dávno víc než století. Prý ho, chudáka, zavalil kámen v lomu. Nesměl pracovat na zámku. Pro nějakou vzpouru. …“

Jan Jiřík Kiowski pod hrozbou smrti opouští rodné panství a se svou poručnicí Jadwigou, která pochází ze starého šlechtického rodu z Ukrajiny, míří do Prahy. Doufá, že v Čechách pobudou nezbytně dlouhý čas a jakmile se budou moct vrátit domů, pojedou. Nakonec pan Kiowski v Čechách zcela zdomácní, zamiluje si české dějiny a po čase zjistí, že se cítí více Čechem než Polákem a v Českých zemích zůstane navždy. Ožení se s Terezkou – Theresií Helblin. Spolu s ní zažívá chvíle krásné i teskné.

Doktor Mayer dorazil tentokrát až do Jesenice poštovským kočárem, pozdravil se s paní Terezkou a Jadwigou, kývl vážně na pana Kiowského. Když odcházel od sípajícího mláděte, které jakoby se nebránilo Smrtce, v doprovodu poštmistra až ke kočáru, pohlédl otci přímo do očí: „Vašeho malého jsem vyléčil na dálku, ale tady, můj bratře Kiowski…“

Pátá noc uzavřela pevně víčka krásné, už na smrt ubledlé panenky. Jadwiga sama přistrojila Jozéfku do rakvičky. Matka ležela v horečkách, bojovala jako třetí v rodině. S prokletou zimnicí, se zoufalstvím nad ztrátou dítěte.

Autorka opět píše dobovou češtinou. Někomu možná nezvyklý slovosled, větná stavba a archaismy přijdou jako překážka ve čtení, ale dovolím si tvrdit, že děj je natolik zajímavý a má spád, že se čtenář „začte“ a na odlišný sloh si rychle zvykne. Podle mě dobová čeština je krásná a textu dodává na autentičnosti. Z knihy přímo čiší autorčina láska k české historii, českému jazyku, slovanské soudržnosti a českému národnímu obrození: prostor v knize věnuje předním osobnostem této doby: např. Josefu Dobrovskému a bibli kralické. Líbilo se mi, jak autorka do beletristicky „vyladěných“ osudů svých hrdinů zakomponovala skutečné historické události a osobnosti, které tím, jak jsou zasazeny do příběhu, dostávají pro čtenáře nový rozměr a „grády“. V knize se mj. dočteme o Mozartových koncertech v Praze, o korunovaci císaře Leopolda českým králem, povstání v Bastille atd. Románové postavy a jejich pouť jsou čtenáři představeny živě – plasticky. Osobně jsem neměla potíže se s nimi ztotožnit a prožívat s nimi jejich úděl.

Hodnocení: 95%

Za výlet do 18. století a bouřlivé české historie děkuji nakladatelství Jota. I za krásnou knihu, poskytnutou k recenzi.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *