Recenze

Poruchy osobnosti v 21. století

Autoři publikace Poruchy osobnosti v 21. století vydali svou knihu s přesvědčením, že vzrůstající počet pacientů s poruchou osobnosti (jejichž celkový počet v populaci je v rozsahu 7 – 13% a 20 – 30%)  v medicínské praxi vzrůstá a vzniká tak naléhavá potřeba jednotné terminologie, která by klinickým specialistům umožnila tyto diagnózy včas rozpoznat,vysvětlit pacientovi a stanovit účinný dlouhodobý plán terapie.

Název: Poruchy osobnosti v 21. století

Podtitul: Diagnostika v teorii a praxi

Autor: K. D. Riegel, K. Kalina, O. Pěč

Nakladatelství: Portál

Rok: 2020

Počet stran: 208

Oficiální anotace

Většina odborníků v oblasti poruch osobnosti se shoduje, že prognózu léčby těchto pacientů ovlivňuje především včasná a citlivá diagnostika. Ta řídí následnou volbu vhodných terapeutických postupů. Nejen profesionálům v oblasti duševního zdraví, ale i studentům příslušných oborů předkládáme publikaci, která nabízí cestu k porozumění poruchám osobnosti z pohledu nejnovějších poznatků na poli „evidence-based“ diagnostických systémů. V tomto kontextu teoreticky i prakticky představujeme alternativní model DSM-5 pro poruchy osobnosti a poukazujeme na jeho provázanost s modelem osobnostní psychopatologie O. F. Kernberga i modelem pro poruchy osobnosti v nadcházejícím MKN-11. Naší prioritou je nalezení člověka, jenž se skrývá za symptomatickým doprovodem. Zvýšenou pozornost proto věnujeme vymezení normálního a abnormálního osobnostního fungování pro porozumění diagnostickým souvislostem mezi poruchami osobnosti, poruchami závislostními a poruchami příjmu potravy.

Summa summarum

Kniha českého kolektivu odborníků vyšla v nakladatelství Portál. Má měkké desky, brožovanou vazbu a osobně ji rozsahem řadím mezi ´běžně tlusté´, ale nenechte se mýlit: rozhodně se nejedná o  oddechovou ´jednohubku´na jediné odpoledne. Poruchy osobnosti v 21. století patří mezi odborné knihy, u kterých autoři předpokládají znalost tématu, základní orientaci v problematice a určitý objem načtené literatury. 

Text knihy je rozdělen do 3 oddílů:

Oddíl I

Teorie poruch osobnosti

Psychodynamická diagnostika poruch osobnosti

Psychiatrická diagnostika poruch osobnosti

Psychostrukturální diagnostika poruch osobnosti 

Neurobiologické aspekty poruch osobnosti

Oddíl II

Vztahy mezi poruchami osobnosti, závislostními poruchami a poruchami příjmu potravy. 

Poruchy osobnosti jako dispozice pro závislost.

Psychoanalytické a psychodynamické pohledy.

Úroveň organizace osobnosti a porucha osobnosti.

Jsou poruchy příjmu potravy kvazi-závislostními poruchami?

Osobnost a její vývoj: společné kořeny

Oddíl III

Praxe diagnostiky poruch osobnosti 

Několik poznámek k trojdimenzionálnímu pojetí diagnostiky 

Dimenzionální diagnostika poruch osobnosti v adiktologii

Sdělování diagnózy poruchy osobnosti a plánování terapie 

Doslov

Poznámky

Literatura

Myslím, že publikaci velmi ocení studenti dotčených oborů, protože (podle mě) se autorům v textu podařilo sjednotit několik diagnostických úhlů pohledu na pacienta, čímž umožnili lepší pochopení individualit pacientů s poruchami osobnosti na základně propojení psychodynamických konceptů s nejnovějšími diagnostickými systémy. Kniha považuji za srozumitelná a skvěle strukturovanou. V textu čtenář ocení mj. to, že propojuje praxi s výzkumnými poznatky, přehledně porovnává různá vydání DSM a MKN.

Knihu doporučuji  čtenářům z řad odborné veřejnosti více než-li ´laikovi´.  ´Běžnému´čtenáři budou v textu překážet odborné termíny a ani stylizace odborného textu není pro každého zrovna ´čtivý formát´.

Hodnocení: 100%

Za ojedinělou – původně českou – publikaci na opomíjené téma poruch osobnosti děkuji nakladatelství Portál.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *