Recenze

Přechodové rituály

Je vám blízká myšlenka, že každá nemoc má prapůvod v disharmonii duše a všechny choroby se  projeví např. jako „jedovaté“ emoce a myšlenky mnohem dříve, než člověk ochoří fyzicky? Pokud ano, pak pro vás kniha Přechodové rituály bude pravým pokladem, protože její autor Alberto Villoldo (mj. zasvěcený šaman) svým čtenářům vysvětluje, jakým způsobem zraje a roste lidská duše a jaké mohou být následky, pokud toto zrání ignorujeme. Ukáže nám, že vědomou cestou růstu duše a ducha (iniciace) můžeme vyléčit své tělo, duši a dokonce dojít k iluminaci (osvícení), které mnoho z nás považuje „pro běžné smrtelníky“ za nedosažitelné .

Název: Přechodové rituály

Podtitul: Posvátná cesta ke zralosti

Autor: Alberto Villoldo

Nakladatelství: Maitrea

Rok: 2020

Počet stran: 223

Přechodové rituály provází čtenáře na léčivé cestě, která byla vlastní domorodým kulturám, i tou, kterou nabízí nejnovější teorie neurobiologie. Různými fázemi iniciačních cest rosteme do pochopení příčin našeho utrpení a toho, jak se od bolesti a dramat nezhojených emocí osvobodit. Život sám nás vybízí, abychom se nechali iniciovat různými způsoby – možností lásky, ztrátou rodiče nebo přítele, zrozením dítěte či závažnou zdravotní krizí. Skutečná síla iniciace vyvěrá z toho, že se postavíme svým osobním výzvám a zažijeme duchovní znovuzrození – neboli prodchnutí světlem – jež následuje.

Tuto knihu sjednocuje posvátný proces transformace toxických emocí do zdrojů síly a milosti. Když se naučíme těžké situace a problémy nechat odejít a přijmout své životy takové, jaké jsou, můžeme se začít ztotožňovat s bytostným já, které je věčné.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴

Alberto Villoldo (viz. foto), vzděláním lékařský antropolog, studuje již přes dvacet let šamanské léčitelské techniky u potomků původních Inků. Každý rok se u něj učí energetickému léčení tisíce profesionálů z oblasti zdravotnictví i laiků. V knize Šaman mudrc léčitel čerpá ze svých rozsáhlých znalostí a přichází s praktickým a revolučním programem, který se opírá o tradiční léčitelské metody šamanů – metody, jež dosud nebyly většině lidí zpřístupněny. ( Foto, text – zkráceno KM – zdroj: Maitrea)

Summa summarum

Nový titul z nakladatelství Maitrea k nám přichází v paperbackovém vydání, brožované vazbě a zdařilou ilustrací s šamanskou tématikou na deskách. Obsah knihy je členěn do 11 kapitol. Kniha samozřejmě obsahuje i Předmluvu, Závěr, Poděkování a O autorovi. Každou kapitolu uvádí úryvek z autorova deníku, kterým chce autor čtenářům vzkázat, že nikdy žádná cesta jednotlivými iniciacemi k iluminaci není jednoduchá a přímá. Na začátku publikace se dozvíme, co přesně Alberto Villoldo nazývá iniciací a proč je (podle mnohých náboženství, filozofií a v neposlední řadě i podle šamanismu) pro každého člověka nutné iniciacemi projít – pokud chce vést šťastný a plnohodnotný život.

„… Existuje sedm velkých iniciací, kterými musí projít každá lidská bytost. Jsou to iniciace narození, vstupu do mužství nebo ženství, první lásky, manželství (a někdy rozvodu), rodičovství. moudrosti a smrti. Je možné, že jimi všemi nebudete procházet v biologickém smyslu nebo v jejich obvyklý čas v životě. Někteří lidé se například nikdy neožení nebo nevdají a nemají děti. Přesto však jimi každý z nás, bez ohledu na pohlaví či kulturu, musí alespoň jednou v životě myticky projít. Pokud nemáte syna nebo dceru, můžete třeba napsat knihu nebo vytvořit nějaký jiný kreativní projekt, který bude vaším „dítětem“ a kterému musíte být rodičem. … Iniciace jsou nevyhnutelné. Pokud jim budete vzdorovat, vesmír se nějakým způsobem spolčí, aby vás postavil tváří v tvář konci jedné fáze vašeho života. Vzdorovat je marné. …“

V textu se dále dozvíme o pastech, které na člověka čekají, pokud neprojde některou ze zásadních životních iniciací: např. neschopnost dosáhnout v partnerství opravdové intimity, hromadění materiálních věcí či infantilita… Autor nám tedy mj. představuje iniciace jako příležitost / prostředek, jak definitivně zhojit své emoce, obsese a nezvládnutá traumata minulosti.

„… Tyto iniciace mohou být prožívány jako pouhé hormonální či psychologické změny, které každý z těchto přechodů provázejí nebo je lze prožít myticky, s plnou pozorností k emoční a intelektuální krajině, již otvírají. Mytická iniciace vyžaduje smrt osobního příběhu a archetypální znovuzrození do nového a většího osobního mýtu. … S každým přechodem objevujete skutečnost, že jste nezemřeli, přestože jste měli dojem, že vás zlomené srdce zabije nebo že vás ztráta mládí zdrtí. Vaše iniciace naopak vede k objevení míru, velkorysosti, soucitu a osvícení. …“

Autor Alberto Villoldo v souvislostech se světovými mýty a různými náboženskými tradicemi vysvětluje, jak lidé odedávna s velkou vážností prožívali přechodové rituály a proč jim v minulosti vždy přikládali tak velký důraz. Ve všech kulturách se dbalo na to, aby přesně stanoveným způsobem přechodovými rituály prošel každý člen společenství. Villoldo nám připomene, že pokud nedovolíme „duši zrát“, onemocníme. To velmi dobře věděli naši předci, bohužel my jsme na to v „civilizovaném světě“ téměř zapomněli.

Velmi oceňuji, že autor je zasvěcený šaman a současně má akademické vzdělání, tudíž duchovní poznatky šamanských praktik dokáže srozumitelně vysvětlit nejen z pohledu mytického a mytologického, ale i z hlediska neurověd a západní medicíny, což je pro mnoho „rozumově“ zaměřených lidí podstatné. Knihu osobně považuji za velmi přínosnou nejen pro čtenáře, kteří se více zajímají o šamanismus a šamanské techniky léčení. Myslím, že zaujme každého, kdo se „otřel“ o psychosomatiku a zajímá se o podobné koncepty jako je např. Jungova teorie nevědomí a jeho archetypy. Předpokládám, že běžnému čtenáři se bude číst velmi hezky, je psaná přístupným, srozumitelným stylem, který nenudí a neodrazuje od četby. Doporučuji .

Hodnocení: 100%

Za velice inspirativní knihu poskytnutou k recenzi děkuji nakladatelství Maitrea .

„… Sedm smrtelných hříchů, které zamořily lidstvo, je součástí starobylého vybavení, jímž mozek disponuje, aby zajistil naše přežití. … K tomu, abyste změnili své emoční vzorce, je potřeba začít rozeznávat, že žijete ve světě, který jste si sami stvořili. Vy jste autorem svých snů či noční můry, kterou jste si sami stvořili. Pouze pochopením, že vše je falešná reality, kterou vymyslel a stále dokola ji opakuje váš mozek, se můžete začít osvobozovat z pavoučí sítě a probouzet vyšší kvality čistoty, lásky, soucitu a laskavosti. V opačném případě se smrtící démoni usadí do vašich buněk …., vytvoří fyzickou a psychickou nemoc a učiní vás slepými k vaší cestě. …“

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *