Recenze

Psychologické typy

Carl Gustav Jung (1875–1961) byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, všestranně originální myslitel, zakladatel analytické psychologie, ale i nejznámějším oponentem Sigmunda Freuda.  Věnoval mimořádnou pozornost interpretaci alchymie, psychologii náboženské zkušenosti a psychologii umění. Jungova kniha PSYCHOLOGICKÉ TYPY bývá někdy označována za jeho nejznámější dílo, jímž se etabloval jako samostatný psychologický myslitel. Namasírujte si mozkové závity a otevřete Jungovu knihu věnovanou popisu introvertního a extravertního zaměření, které se stalo jeho nejobecněji přijímanou teorií.

Název: Psychologické typy

Autor: Carl G. Jung

Nakladatelství: Portál

Rok: 2020

Počet stran: 560

Oficiální anotace

Ve své knize se podrobně zabývá tím, jak byly tyto dva typy postojů pojímány v historii (s introverzí Zobrazit zdrojový obrázekspojuje např. středověký nominalismus, Nietzschův apollinský typ nebo osobnost Alfreda Adlera, s extraverzí zase realismus, dionýský typ či Sigmunda Freuda). Vedle toho popisuje čtyři možné funkce vědomí – myšlení jako opak cítění a smyslové vnímání, jehož opakem je intuice. Každý člověk má hlavní funkci vědomí, jejíž opak vyjadřuje, jak funguje jeho nevědomí. Kombinace funkcí vědomí s introverzí a extraverzí dávají osm základních psychologických typů. Jung rovněž líčí, co se děje s psychikou člověka, když je jeho vědomé zaměření příliš jednostranné. Kniha je doplněna rozsáhlým přehledem definic, které mohou sloužit jako vodítko pro pochopení Jungových základních myšlenek. (Foto: C. G. Jung, zdroj).

„… „Ve své praktické lékařské práci s neurotickými pacienty jsem si už dávno povšiml, že kromě mnoha individuálních odlišností v lidské psychologii existují též rozdíly typické. a jako první mi vytanuly na mysli dva typy, které jsem označil za introvertní a extravertní.“  … „

Summa summarum

Jungovy Psychologické typy vychází v nakladatelství Portál v brožované vazbě. Kniha je pěkná „bichlička“, čítá 560 stran. Knihu jsem otevřela jako správný laik plna očekávání a musím se přiznat, že jsem ji četla skutečně dlouho. Ne kvůli jejímu rozsahu, ale zejména kvůli jejímu odbornému tématu a nelehkou stylizací, které možná při čtení nečiní potíže psychologům, ale mně – laikovi se kniha „nelouskala“ lehce a předpokládám, že mně podobní na tom budou stejně 🙂 . Na druhou stranu jsem ráda, že jsem se s textem „poprala“ a Jungovi čas věnovala. Těm, kdo tuto jeho základní knihu ještě neměli v rukou, prozradím stěžejní myšlenku: autor v této své publikaci popsal čtyři psychologické funkce uspořádané do dvou os: je to osa percepce se smyslovým vnímáním na jednom konci kontinua a intuicí na druhém. Dále je to osa diskurzívního usuzování s myšlením a citem či hodnocením na protilehlých pólech. Podle Junga je jedna z těchto čtyř funkcí u jedince dominantní a určující pro typ osobnosti. Například daný člověk může být smyslově-myslitelský, intuitivně-myslitelský, smyslově citový (hodnotící) a konečně intuitivně-citový (hodnotící) typ. Žádný člověk není „čistý“ typ, všichni však máme tendenci k převaze některého z pólů typových dimenzí. Již z tohoto mého „nástřelu“ je pravděpodobně  patrné, že je potřeba se u čtení soustředit a že text opravdu nelze „dát na první dobrou“ 🙂 . Ovšem, pokud se o psychologii zajímáte, potřebujete ji ve své profesi či ji studujete, pak je pro vás téměř povinné udělat si v knihovně místo na tento kousek 🙂 . Rozhodně nebudete litovat.

„… Nevědomé a méně vyvinuté stránky osobnosti nazývám „stínovou stranou“ . Pokud je například osoba v zásadě typ spoléhající na usuzování, pak stínový bude cit a ten bude v některých případech kompenzovat proces myšlení . Tato kompenzace se může neočekávaně projevit. … „

Hodnocení: 100%

Za krásnou knihu děkuji nakladatelství Portál.

UKÁZKA Z KNIHY: klikni zde, zdroj: PORTÁL.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *