Recenze

Vědomý lídr

Pokud občas přemýšlíte nad tím, kam náš přetechnizovaný svět zaměřený na výkon a milující pouze rostoucí produktivitu čehokoli hmatatelného spěje, je kniha Vědomý lídr psaná právě pro vás. Jestli pochybujete o správnosti přílišné digitalizace našeho „lidského“ fungování a nelíbí se vám doložená skutečnost, že každé třetí batole umí zacházet s tabletem dříve, než umí říct „máma“, tuto knihu potřebujete. Nakoukněte do díla Margaret Wheatleyové, nechte se inspirovat a poučit …

Název: Vědomý lídr

Podtitul: Jak být v dnešním světě vůdčí osobností, která přispívá k obnově zdravého rozumu

Autor: Margaret Wheatleyová

Nakladatelství: Maitrea

Rok: 2020

Počet stran: 343

Lídr, o kterém ve své knize píše Margaret Wheatleyová, je vůdce, který je odhodlán sloužit lidem a který ví, co ztrácíme, když zotročujeme, ignorujeme nebo zneužíváme lidského ducha.

Je to někdo, pro koho je služba důležitější než jeho vlastní ego: bojovník za lidského ducha.

℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘℘
Margaret Wheatleyová

V roce 1966 působila jako dobrovolnice v řadách Mírových sborů v poválečné Koreji.  Dospěla k neochvějnému přesvědčení, že lídři musejí v lidech probouzet jejich vrozenou šlechetnost, tvořivost a potřebu společenství. V dnešním světě, který nás od sebe odtrhává, je rozumné vedení ve jménu lidského ducha jedinou cestou vpřed. Margaret napsala 9 knih včetně klasického díla Leadership and the New Science a za svou průkopnickou práci získala ocenění od řady profesních sdružení, univerzit a dalších organizací

Foto, text (zkráceno, upraveno KM): Maitrea

Summa summarum

Nová publikace z Nakladatelství Maitrea se opět povedla: na deskách má krásnou lvici s modrýma očima a jakmile zběžně nakouknete dovnitř, zjistíte, že text je plný neprovařených citátů, které vás okamžitě upoutají  a vy najednou zjistíte, že čtete dál a dál … 🙂   Kniha svým českým názvem Vědomý lídr svádí k tomu, abychom si představili další publikaci o tom, jak být „produktivnější a úspěšnější v prodeji a v motivování potencionálních zákazníků k nákupům“. Ovšem, pokud znáte jméno Margaret Wheatleyová, dojde vám, že tato kniha bude o něčem zcela jiném. Vědomý lídr se v anglickém originále jmenuje Who do we choose to be? a – podle mě-  lépe vystihuje podstatu obsahu: autorka nám velice erudovaně, ale zároveň čtivě a zajímavě vysvětluje, že jen my sami si na základě vlastního rozhodnutí volíme, kým se staneme a vše co k tomu potřebujeme, je uvědomit si souvislosti mezi tím, kam nás žene stádovost a mainstreamové pobízení k nezřízenému konzumu a kam by nás měl směřovat náš zdravý rozum a pud sebezáchovy. Autorka zároveň poukazuje na fakt, že dnešní doba plná úpadku a chaosu nepotřebuje další úspěšné podnikatele, ale osobnosti, které budou ostatní inspirovat svými skutky, ideami a jejichž cílem bude lidskou společnost vyvést z temnoty chaosu zpět k „lidství“.

… Informace už nevnášejí do věcí řád, jsou záměrně používány k vytváření zmatku, z nějž těží vůdci. Je to prastará strategie, který web usnadňuje způsobem, o jakém se dřívějším vůdcům nezdálo ani v těch nejdivočejších snech. …

Kniha je dělena do 8 menších celků, přičemž každý z nich má průměrně 6 podkapitol. Svazek sice nepatří mezi nejtenčí, ale (aspoň soudě podle sebe) jsem přesvědčena, že vás zaujme natolik, že jej přečtete „cobydup“ 🙂 .

Kniha Margaret Wheatleyové se od obdobných publikací liší tím, že se na problémy dnešního světa dívá z vícero pohledů, nijak je složitě neanalyzuje, spíše je poutavě popíše (z pohledu vědy i tadice) a navrhuje funkční řešení, která jsou sice pro dnešní (na výkon zaměřenou) dobu neatraktivní, ale nutná. Pokud chce lidstvo přežít.

… Dalajlámovy principy etických strategií

  • Dbejme na to, aby hlavní motivací byl soucit.
  • Při řešení problému je třeba uvědomovat si co nejširší perspektivu včetně dlouhodobých důsledků, nikoli jen krátkodobých zájmů.
  • Používáme-li rozum, musíme zůstat poctiví, nezaujatí a sebereflektující; dávat si pozor, abychom nepodlehli sebeklamu.
  • Musíme zůstat skromní – znát nejen hranice svého poznání, ale i svoji zranitelnost vůči scestným pokušením v kontextu rychle se měnící skutečnosti.
  • Naším hlavním cílem je blaho lidstva a dobro planety, kterou obýváme. …

Autorka nás skutečně poutavě seznámí mj, s prací předních antropologů, kde se dozvíme, že svým současným stylem života velice věrně kopírujeme poslední období existence Mayů a jiných velkých civilizací těsně před jejich zánikem.

Nahlédneme i do sociologických studií, abychom zjistili, proč hnutí, kde lidé věří myšlence jsou vždy úspěšnější, než organizace, kde je za výkon „platí“. Díky knize Vědomý lídr si uděláme detailnější představu o tom, proč vědci opovrhují nadsmyslovým zkušenostem, ač jsou sdíleny ve všech kulturách a na všech místech světa velice obdobně.

Mocní vždy brání status quo, neboť je zdrojem jejich moci a privilegií. Jakákoli změna, z níž by měli užitek ostatní, by ohrozila jejich pozici. A jejich pozice je jediné, co jsou ochotni bránit. …

Mně se kniha velice líbila a patří mezi ty, které považuji skutečně inspirativní. Všem, kteří „hledají“ alternativu k dění kolem sebe, poskytne východiska a vodítka k tomu, aby člověk, kterému není budoucnost ukradená, mohl zaujmout vědomý postoj k dění kolem sebe a začít se alespoň nějak snažit o nápravu v rámci vlastních možností. Doporučuji ♥♥♥.

Hodnocení: 100%

Za seznámí s moudrou Margaret Wheatleyovou a její knihou poskytnutou k recenzi velice děkuji Nakladatelství Maitrea.

„Nemusíme čekat na nějakou skvělou utopickou budoucnost. Budoucnost je nekonečný sled přítomných okamžiků a žít právě teď tak, jak si myslíme, že by lidská bytost žít měla, vzdor všemu zlému kolem nás, je samo o sobě vítězstvím.“                                                                                                                           Howard Zinn, historik

 

 

 

 

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *